1. Căn cứ pháp lý:

- Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22/11/2016.

- Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT

2. Ngành nghề kinh doanh giống cây trồng là nghành nghề có điều kiện hay không?

Theo phụ lục 4 của Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư (số 176), thì kinh doanh giống cây trồng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Điều kiện để sản xuất, kinh doanh giống cây trồng

Khoản 2 Điều 36 Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/03/2004 về Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính quy định.

“2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng chính phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có mặt hàng về giống cây trồng;

b) Có địa điểm kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với việc kinh doanh từng loại giống, từng cấp giống;

c) Có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản giống cây trồng;

d) Có hoặc thuê nhân viên kiểm nghiệm, thiết bị kiểm nghiệm chất lượng các loại giống kinh doanh.”

4. Hồ sơ cấp phép kinh doanh giống cây trồng

Đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp (theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005)

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về quy hoạch vị trí khu vực để sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp: 01 bản chính;

- Giấy đăng ký kinh doanh trong đó có mặt hàng về giống cây trồng lâm nghiệp: 01 bản chính; 

- Báo cáo của chủ cung ứng giống về địa điểm, diện tích, vị trí trên bản đồ địa hình, sơ đồ khu vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp: 01 bản chính;

- Báo cáo của chủ cung ứng giống về thống kê danh mục cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp: 01 bản chính;

- Báo cáo của chủ cung ứng giống về danh sách nhân viên kỹ thuật, lao động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp tại đơn vị; 01 bản chính.

(Lưu ý: Văn bản Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN hết hiệu lực ngày 01/01/2019, được thay thế bởi Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018, tuy nhiên  không có phần thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng và hiện tại không có văn bản nào khác hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh giống cây trồng)

5. Trình tự, thủ tục hành chính

Bước1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở NNPTNN tỉnh nơi khách hàng có trụ sở.

Bước2: Sở NNPTNT chuyển hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm xem xét.

Bước3: Chi cục ký và chuyển hồ sơ sang Sở NNPTNN trình lãnh đạo ký ban hành.

Bước4: Nhận kết quả.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer