Công ty tôi là doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư là cá nhân có quốc tịch Singapore) đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nay công ty tôi muốn mở 1 cơ sở bán lẻ thiết bị, linh kiện điện tử tại Việt Nam. Luật sư cho tôi hỏi công ty tôi phải làm các thủ tục gì?

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

Trả lời: 

Chào bạn! Luật Sao Việt trân trọng cảm ơn bạn vì đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn cho chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Nghị định 09/2018/NĐ-CP), bán lẻ thiết bị, linh kiện điện tử tại Việt Nam là hoạt động phân phối bán lẻ. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động phân phối bán lẻ tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện và làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.

1. Giấy phép kinh doanh

1.1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh

Công ty bạn là doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch Singapore. Singapore và Việt Nam là hai quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại quốc tế WTO, đồng thời Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường đối với hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo Biểu cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ. Nên theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, thì công ty của bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Theo Biểu cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ kể từ ngày 01/01/2009, nhà đầu tư nước ngoài được quyền cung cấp dịch vụ bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam mà không bị hạn chế về hình thức đầu tư, tỷ lệ góp vốn. Đồng thời do bán lẻ hàng hóa là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nên nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư tại Việt Nam với mục tiêu đầu tư là thực hiện quyền phân phối bán lẻ thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài lập ra phải đăng ký ngành nghề kinh doanh là bán lẻ hàng hóa thể hiện trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

- Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa;

- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp công ty bạn đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

1.2. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh

Nếu công ty bạn đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì công ty của bạn nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Công thương tỉnh, thành phố trung ương nơi công ty bạn đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

-  Bản giải trình có nội dung:

+ Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh nêu trên;

+ Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

+ Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh công ty không còn nợ thuế quá hạn.

- Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

Sở Công thương tỉnh, thành phố trung ương tiếp nhận, xem xét và giải quyết hồ sơ theo quy định pháp luật.

2. Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, công ty bạn phải đáp ứng đủ điều kiện và làm thủ tục thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất như sau:

2.1. Điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

Cơ sở bán lẻ là địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ. Công ty bạn muốn bán lẻ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại một cơ sở bán lẻ thì phải được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018, công ty bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau để được lập cơ sở bán lẻ:

- Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

- Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

2.2. Thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất:

Công ty bạn nộp 02 bộ hồ sơ đến Sở Công thương tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở bán lẻ của Công ty bạn.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

- Bản giải trình có nội dung:

- Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định này; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

- Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

- Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.

- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

- Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.

Sở Công thương tỉnh, thành phố trung ương tiếp nhận, xem xét và giải quyết hồ sơ theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, nếu công ty bạn thành lập cơ sở bản lẻ thứ nhất cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính thì có quyền đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.

Để nhận được ý kiến tư vấn và báo giá dịch vụ, bạn đọc vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật TNHH Sao Việt qua:

Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6243 hoặc E-mail: congtyluatsaoviet@gmail.com

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer