Câu hỏi: Công ty tôi muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh đó là sản xuất thuốc thú y. Vậy cho tôi hỏi, công ty tôi cần đáp ứng điều kiện gì để được hành nghề sản xuất thuốc thú y và thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y là như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn! 
Trả lời: 
Chào bạn, với câu hỏi của bạn, Phòng Doanh nghiêp - Công ty Luật TNHH Sao Việt xin trả lời như sau:
Thứ nhất, sản xuất thuốc thú y là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy theo quy định tại Điều 90 Luật Thú y năm 2015 thì công ty bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:
-  Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-  Có trang thiết bị phù hợp với quy mô sản xuất, kiểm tra chất lượng đối với từng loại thuốc thú y;
-  Có địa điểm, nhà xưởng, kho thuốc bảo đảm diện tích, khoảng cách an toàn cho người, vật nuôi và môi trường;
-  Có hệ thống xử lý nước thải, chất thải bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
-  Người trực tiếp quản lý sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y về sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y;
-  Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.
-  Người trực tiếp sản xuất thuốc thú y phải được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn phù hợp;
Thứ hai, thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.
Công ty bạn phải nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y cho Cục Thú y. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 96 Luật Thú y năm 2015 hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y bao gồm:
-  Đơn đăng ký;
-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-  Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật quy định tại Điều 90 của Luật này; danh sách các loại thuốc thú y sản xuất;
-  Chứng chỉ hành nghề thú y;
-  Bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer