Tôi muốn in rồi bán ra ngoài thị trường một tác phẩm văn học khuyết danh. Xin hỏi tác phẩm khuyết danh tác giả thuộc về ai? Tôi có được nhận quyền tác giả đối với tác phẩm khuyết danh?

Hình ảnh mang tính chất minh họa (Nguồn: Internet)

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sao Việt, với câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 22/2018/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/04/2018) về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan thì nội dung này được quy định: Tác phẩm khuyết danh là tác phẩm không hoặc chưa có tên tác giả (tên khai sinh hoặc bút danh) trên tác phẩm khi công bố.

1. Tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước

Theo quy định tại Điều 42 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm  2009 thì chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước đối với các tác phẩm:

- Tác phẩm khuyết danh, trừ trường hợp đã có cá nhân, tổ chức đang quản lý tác phẩm đó;

Tác phẩm còn thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả không tồn tại (Chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản)

- Tác phẩm được Nhà nước nhận chuyển giao quyền sở hữu từ chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Tác phẩm thuộc sở hữu công chúng

Theo quy định tại Điều 43 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 tác phẩm thuộc về công chúng là các tác phẩm đã kết thúc thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật. Mọi cá nhân, tổ chức được phép sử dụng các tác phẩm này mà không cần xin phép ai nhưng phải tôn trọng quyền nhân thân của tác giả.

3. Chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh

Theo Điều 26 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan về chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh. Bạn được nhận chuyển nhượng quyền tác giả đối với tác phẩm khuyết danh từ tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm và phải trả thù lao cho tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm đấy. Bạn là chủ sở hữu đối với tác phẩm khuyết danh cho đến khi danh tính của tác giả được xác định.

Để nhận được ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật TNHH Sao Việt qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6243 hoặc E-mail: congtyluatsaoviet@gmail.com.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer