CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***----------

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 384-386 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Nhãn hiệu:                                                                                                                 
Số đơn:  
Nhóm:  
Ngày nộp:  
Chủ đơn:  
Địa chỉ:  


Thưa quý Cục, V/v: Phúc đáp công văn số: …………./SHTT – NH2

Chúng tôi đã nhận được công văn số ………./SHTT-NH2 về kết quả thẩm định nội dung của đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu số …………..

Theo công văn số ………../ SHTT – NH2, nhãn hiệu “………….” có thể sẽ bị từ chối bởi phần chữ “…………..” được trình bày quá lớn trong mẫu nhãn hiệu. Tuy nhiên, dựa trên hướng dẫn của Cục sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu tôi đăng ký bảo hộ vẫn đảm bảo đúng theo yêu cầu là nằm trong kích thước 80 x 80mm. Để nhãn hiệu có thể được bảo hộ, tôi chấp nhận thu gọn lại phần mô tả cụ thể là phần chữ “………..” theo hướng dẫn của quý Cục trong công văn ……/SHTT – NH2.

Kèm theo công văn này, tôi xin bổ sung 06 mẫu nhãn hiệu mới đã được thu nhỏ thành phần mô tả như trên. (Gửi kèm theo công văn này là 06 mẫu nhãn hiệu bổ sung). Vì vậy, yêu cầu quý Cục trong thời gian sớm nhất ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho tôi.

Xin chân thành cám ơn quý Cục!

 

                                                                                                                                       CÔNG TY TNHH SAO VIỆT

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer