Doanh nghiệp tôi muốn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho một giống cam trồng tại vùng Hải Dương. Do đặc điểm địa lý của khu vực này nên giống cam trồng tại đây có hương vị riêng biệt hơn so với giống cam trồng tại vùng khác. Xin hỏi: Doanh nghiệp tôi có được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý với giống cam trồng tại Hải Dương không? Điều kiện để được bảo hộ chỉ dẫn địa lý như thế nào?

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sao Việt, với câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Theo quy định tại Điều 79 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 về điều kiện chung đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ thì chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây:

1. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

2. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó. Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc một số chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hoá học, vi sinh và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp.

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý được quy định tại Điều 88 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước. Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.Theo quy định tại Điều 121 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 về chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp thì chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước.

Như vậy, doanh nghiệp bạn không có quyền đăng ký bảo hộ chỉ đẫn đại lý đối với giống cam trồng tại Hải Dương.

Căn cứ Điều 19 Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp thực hiện quyền sở hữu của nhà nước đối với chỉ dẫn địa lý, trường hợp công ty bạn vẫn muốn sử dụng chỉ dẫn địa lý trên thì bên bạn có thể liên hệ với UBND tỉnh Hải Dương để đăng ký sử dụng.

Để nhận được ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật TNHH Sao Việt qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6243 hoặc E-mail: congtyluatsaoviet@gmail.com.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer