Hình ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào không thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 đều có quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp.

Tài sản góp vốn của tổ chức, cá nhân có thể là tiền Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật hoặc các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Đối với trường hợp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất chỉ được sử dụng làm vốn góp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Đất không có tranh chấp,

+ Đất trong thời hạn sử dụng,

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án,

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trừ một số trường hợp theo quy định của Luật Đất đai).

Trường hợp này giá trị quyền sử dụng đất sẽ được các thành viên công ty, các cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Mặt khác, do đây là bất động sản phải đăng ký quyền sử dụng nên người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất:

Cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và môi trường;

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

- Văn bản về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

*Lưu ý: Trường hợp nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh mà mục đích sử dụng đất của dự án, công trình sản xuất, kinh doanh khác với mục đích sử dụng đất của thửa đất mà người sử dụng dùng để góp vốn thì người sử dụng đất thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất với nhà đầu tư hoặc thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất sau đó nhà đầu tư thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer