Con dấu của công ty là vật dụng không thể thiếu khi công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh cũng như khi thực hiện các thủ tục pháp lý. Con dấu gắn liền với sự tồn tại của doanh nghiệp. Nếu như không may làm mất con dấu, hoặc muốn thay đổi, làm mới con dấu, thì doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục cấp lại con dấu cho công ty.

Vậy để cấp lại con dấu cho công ty cần những thủ tục nào?

Hình ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Khi doanh nghiệp bị mất con dấu, thường có 2 hướng giải quyết căn cứ vào việc Doanh nghiệp được thành lập trước hay sau ngày 01/7/2015 (ngày Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực pháp luật).

1. Trường hợp Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015 làm thủ tục cấp lại con dấu

Bước 1:

- Doanh nghiệp làm con dấu mới: phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì phải thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Bước 2: Sau khi có xác nhận của Cơ quan công an xã/phường nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Doanh nghiệp làm đơn đề nghị, trình bày cụ thể lý do mất con dấu hoặc đề nghị cấp lại con dấu mới gửi Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi được cấp Giấy xác nhận có thể khắc dấu mới thì Doanh nghiệp liên hệ cơ sở khắc dấu để làm việc và công bố mẫu dấu mới.

Bước 3: Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp nộp lại mẫu con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp Giấy biên nhận tại thời điểm tiếp nhận con dấu doanh nghiệp.

2. Trường hợp Doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/07/2015 làm thủ tục cấp lại con dấu

Bước 1: Doanh nghiệp lập thông báo hủy mẫu con dấu cũ gửi Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Doanh nghiệp làm thông báo sử dụng con dấu mới của doanh nghiệp gửi phòng đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

* Hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu

1. Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu: Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

2. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do;

- Quyết định thay đổi về tổ chức, đổi tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

3. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu được cấp trước đó.

Để nhận được ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật TNHH Sao Việt qua:

Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6243 hoặc 0243 636 7896

E-mail: congtyluatsaoviet@gmail.com

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer