Câu hỏi:

Ngày 10/05/2017, vừa qua Công ty Chúng tôi đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho logo của Công ty với nhóm hàng thực phẩm chức năng. Xin hỏi: Giờ, Chúng tôi muốn đăng ký bổ sung thêm nhóm hàng may mặc cho logo đã đăng ký có được không? Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, Chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 115 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Mục 17.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì:

-   Thứ nhất: Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu phải thực hiện trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

-   Thứ hai: Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong danh mục hàng hoá, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

Theo đó, Công ty bạn không thể thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu để đăng ký bổ sung thêm nhóm hàng mang nhãn hiệu (logo) được. Vì việc sửa đổi, bổ sung sẽ làm mở rộng thêm phạm vi bảo hộ trong danh mục hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký. Trong trường hợp này, Công ty bạn phải nộp đơn mới và tiến hành thủ tục lại từ đầu.

Trân trọng./.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer