Câu hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần cần chào bán cổ phần cho một số cá nhân không phải là cổ đông của công ty. Rất mong Luật sư tư vấn các trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh cần thiết cho việc chào bán trên. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH Sao Việt. Với thắc mắc của  bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phần để chào bán cho một hoặc nhiều cá nhân không phải cổ đông của công ty thì công ty cần thực hiện hai thủ tục đăng ký kinh doanh sau:

Thủ tục 1: Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Theo quy định của pháp luật, Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có các tài liệu sau:

  • Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;
  • Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có).
  • Trường hợp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, công ty nộp kèm Giấy ủy quyền cho cá nhân hoặc Hợp đồng dịch vụ với tổ chức cung cấp dịch vụ về việc thực hiện đăng ký kinh doanh của công ty.

Lưu ý: Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục 2: Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty

Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần, Công ty thực hiện thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ. Kèm theo Thông báo tăng vốn điều lệ, hồ sơ đăng ký tăng vốn phải có:

  • Quyết định và bảm sao hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua  việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần thì ngoài thông báo tăng vốn điều lệ, cần có

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty;

  • Trường hợp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, công ty nộp kèm Giấy ủy quyền cho cá nhân hoặc Hợp đồng dịch vụ với tổ chức cung cấp dịch vụ về việc thực hiện đăng ký kinh doanh của công ty.

Trên đây là giải đáp của Chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu còn vướng mắc, mời bạn liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi theo số 1900 6243 để được giải đáp, hỗ trợ.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer