CÁC TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

TRẢ LỜI:

Trưng cầu giám định được áp dụng khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 206 của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 này hoặc khi xét thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định.

Bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định trong các trường hợp sau:

1. Tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ; tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức, khả năng khai báo đúng đắn về những tình tiết của vụ án;

2. Tuổi của bị can, bị cáo, bị hại nếu việc đó có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án và không có tài liệu để xác định chính xác tuổi của họ hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó;

3. Nguyên nhân chết người;

4. Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ hoặc khả năng lao động;

5. Chất ma tuý, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ;

6. Mức độ ô nhiễm môi trường.

Liên quan đến nội dung này, để bạn đọc nắm rõ hơn, chúng tôi xin gửi đến bạn một số thông tin cơ bản như sau:

 Giám định là việc người giám định sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động giải quyết vụ việc dân sự theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định, theo quy định của pháp luật.

Việc trưng cầu giám định do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định. Trong quyết định giám định phải ghi rõ yêu cầu giám định về vấn đề gì (như: thời điểm chết, nguyên nhân chết, chữ ký…). Đồng thời phải ghi rõ: họ tên người được trưng cầu hoặc tên cơ quan tiến hành giám định; quyền và nghĩa vụ của người giám định; loại, số lượng, ký hiệu, đặc điểm, đặc trưng của dấu vết, tài liệu, đồ vật được giám định; các tài liệu, đồ vật mẫu để so sánh.

Cơ quan tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định gửi cho người giám định hoặc cơ quan giám định quyết định trưng cầu giám định cùng với những đồ vật, tài liệu cần giám định

Người giám định hoặc cơ quan giám định phải là người hoặc tổ chức có đủ trình độ giám định. Người giám định phải từ chối tham gia tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 68 Bộ luật tố tụng hình sự. Việc thay đổi người giám định do cơ quan trưng cầu giám định quyết định.

Trên đây là nội dung tư vấn về việc các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer