Biểu mẫu

Luật Sao Việt xin cung cấp cho bạn đọc mẫu báo cáo thành tích cá nhân, mẫu đề nghị tặng giấy khen cũng như cách soạn báo cáo thành tích cá nhân sao cho hợp lệ.

Biên bản niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế,gian lận thuế mẫu số 15/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Báo cáo tiến độ thực hiện thanh tra mẫu số 21/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định về việc xử lý vi phạm thuế qua kiểm tra (hoặc thanh tra) việc chấp hành pháp luật thuế mẫu số 20/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra (hoặc thanh tra) tại... , mẫu số 19/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra (thanh tra) thuế mẫu số 18/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Biên bản kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra (thanh tra) thuế mẫu số 17/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra (hoặc thanh tra) mẫu số 16/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế mẫu số 14/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Biên bản trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ mẫu số 13/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer