Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp là mẫu giấy được lập ra để cam đoan về việc thực hiện các nghĩa vụ, được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy cam đoan tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY CAM ĐOAN

Thực hiện các nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp

 (1)..................................................................................................................

          

Kính gửi:(2) ....................................................................................................................................................

 

Tên tôi là: .................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng .......... năm ..................... tại:.......................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................................................................

Có hành vi phạm tội:..............................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

Hồi .......... giờ ............   ngày............... tháng ...............   năm ................................ tại ......................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản .......... Điều .......... (3) Bộ luật Tố tụng hình sự khi được áp dụng biện pháp ngăn chặn(1)........................................................................ như sau:

1. Có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;

2. Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;

3. Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.

4.(4) ........................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

Trường hợp tôi vi phạm nghĩa vụ cam đoan trên thì bị tạm giam (và số tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước nếu áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm).  

NGƯỜI CAM ĐOAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Ghi rõ: Bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú;

(2) Cơ quan điều tra thụ lý vụ án;

(3) Khoản 3 Điều 121, khoản 2 Điều 122 hoặc khoản 2 Điều 123 BLTTHS;

(4) Ghi rõ: “4. Không đi khỏi nơi cư trú nếu không được cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho phép” nếu áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243. Các Luật sư chuyên môn của Công ty luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer