Bãi nại nghĩa là bãi bỏ việc khiếu nại. Thông thường, người bị hại (hoặc nạn nhân) trong vụ án nào đó mà họ có đơn bãi nại nghĩa là họ không yêu cầu khởi tố hoặc rút đơn khởi tố. Luật Sao Việt xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin bãi nại mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......................,ngày …. tháng … năm 20...

ĐƠN XIN BÃI NẠI

Kính gửi: .....................................................................................................................................
Tôi tên là : ...................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Là ................................................................................................................................................

NỘI DUNG VỤ VIỆC
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Nay viết đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho ............................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Ngày....tháng...năm....

Người làm đơn

 

..............................

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer