Biểu mẫu luật Hình sự

Đơn xin sao lục bản án (Quyết định)

Mẫu thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú mới nhất theo NĐCP Mẫu số: 40 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

Mẫu số: 41 BH theo TT số 61/2017/TT-BCAngày 14/12/2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn

Mẫu thông báo về việc giao nhận người thân thích của người bị tạm giam/tạm giữ mới nhất theo TT số 61/2017/TT-BCA/ Mọi thắc mắc hoặc quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 19006243

Mẫu biên bản về việc đặt tiền để đảm bảo Mẫu số: 37 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

Mẫu số: 36 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 đơn đề nghị phê chuẩn quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm.

Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn quyết định về việc bảo lĩnh số 34 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

Mẫu số 34: Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định về việc bảo lĩnh

Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn quyết định bảo lĩnh là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc phê chuẩn quyết định bảo lĩnh, mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer