CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN CHỌN DÂN TỘC CHO CON

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2017, tại địa chỉ: …………………………………….., Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: …………………

Sinh ngày: ……………..                   Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Và vợ là:

2. Họ và tên: …………………

Sinh ngày: ……………..                   Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

 

Cùng thỏa thuận đồng ý lựa chọn dân tộc ... cho con chúng tôi là :

 

Họ và tên: …………………

Sinh ngày: ……………..                   Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

 

Chúng tôi cam đoan thỏa thuận trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

 

 

Chữ ký của người mẹ                                             Chữ ký của người cha

 

 

Trên đây là Mẫu thỏa thuận chọn dân tộc cho con của công ty luật Sao Việt gửi tới bạn đọc, quý khách hàng.

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
 ☎ Điện thoại: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
 ☎ Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006243
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer