CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
 
BIÊN BẢN BÀN GIAO GIẤY TỜ, TÀI LIỆU
 
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2016, tại trụ sở Công ty ..................................................., Chúng tôi gồm:
 
BÊN GIAO:
Ông/bà: ......................................                      Sinh ngày: .../.../.........
Chứng minh nhân dân số: ......................... do Công an ............... cấp ngày ..../..../.............
Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................................................
Vị trí: Nhân viên Công ty .........................................................................
 
 
BÊN NHẬN:

Ông/bà: ......................................                      Sinh ngày: .../.../.........
Chứng minh nhân dân số: ......................... do Công an ............... cấp ngày ..../..../.............
Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................................................
Vị trí: Nhân viên Công ty .........................................................................
 
Các bên tiến hành giao nhận giấy tờ, tài liệu cụ thể như sau:
 
STT Tên giấy tờ, tài liệu Số lượng Tình trạng
1      
...    
 


Lưu ý Tùy vào mục đích giao nhận, bạn có thể lựa chọn một trong các nội dung sau để thể hiện phần trách nhiệm bảo quản, sử dụng giấy tờ, tài liệu:

- Bên nhận có trách nhiệm bảo quản các giấy tờ, tài liệu đã nhận một cách cẩn thận và chỉ sử dụng vào mục đích công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc;
- Bên nhận có trách nhiệm bảo quản, sử dụng các giấy tờ, tài liệu đã nhận một cách cẩn thận và đúng quy định của pháp luật ...


 
 
Các bên đã giao và nhận các giấy tờ, tài liệu đúng tình trạng nêu trên. Biên bản này gồm ....(...) trang và được lập thành  02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi người giữ 01 (một) bản.
 
CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN
 
BÊN GIAO
 
 
 
BÊN NHẬN


 

 


 
 
Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 04.3636.7896 hoặc Tổng đài tư vấn miễn phí 19006243 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.
Trân trọng./
 
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer