Biểu mẫu luật Dân sự

Lý do tôi xin xác nhận địa chỉ mới và cũ nhằm bổ sung hồ sơ vào công ty làm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó.

Ghi tên tòa án nhân dân ra quyết định định giá; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì ghi rõ Tòa án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào, nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó, nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Nếu người rút đơn yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Là cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức và họ tên người đại diện hợp pháp; nếu là người đại diện thì ghi rõ là đại diện theo pháp luật hay ủy quyền và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu.

Mẫu văn bản nhận tài sản thừa kế

Người lập di chúc có thể tự lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng bằng cách tự viết tay và ký vào bản di chúc, với điều kiện là người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép. Mẫu di chúc thừa kế tài sản hợp pháp là mẫu di chúc có nội dung không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Mẫu di chúc theo quy định pháp luật gồm thông tin về người viết di chúc và di sản thừa kế, thông tin người được hưởng tài sản, nội dung di chúc về thời gian, địa điểm lập và các vấn đề khác liên quan. Mẫu Di chúc dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư và liên hệ văn phòng công chứng trước khi thực hiện thủ tục lập Di chúc.

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG TỬ

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer