Biểu mẫu Lao Động

Luật Sao Việt xin cung cấp cho bạn đọc mẫu báo cáo thành tích cá nhân, mẫu đề nghị tặng giấy khen cũng như cách soạn báo cáo thành tích cá nhân sao cho hợp lệ.

"Nội quy lao động" là văn bản quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi CBNV khi làm việc tại công ty, những quy tắc ứng xử chung và là căn cứ để xử lý kỷ luật và thực hiện trách nhiệm vật chất đối với CBNV vi phạm.

Phụ lục hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động Tiếng Anh

Triệt để tôn trọng chính sách của Nhà nước về lao động tiền lương, bao gồm bảng lương, thang bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định, các văn bản pháp luật quy định về các chế độ phụ cấp và việc trích BHXH, BHYT do Nhà nước quy định

Mẫu tờ khai thuế khoán (áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) mẫu số 01/THKH Ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH mới nhất năm 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu hợp đồng lao động

Hợp đồng giao khoán (khoán việc) là hợp đồng mà người được nhận giao khoán phải bỏ toàn bộ hoặc một phần vật chất + sức lao động của mình để nhận được phần tiền công giao khoán. Theo quy định của Bộ luật lao động thì DN phải đóng BHXH, BHYT cho người có Hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên. Doanh nghiệp khi sử dụng lao động phải có giao kết bằng Hợp đồng lao động với người lao động.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer