Biểu mẫu Doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quảng cáo

Mẫu hợp đồng vay tiền Cá nhân - Cá nhân

Mẫu hợp đồng dịch vụ thiết kế và xây dựng Website

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Mẫu hợp đồng vay tiền

Mẫu hợp đồng thuê người đóng quảng cáo

Mẫu hợp đồng cung cấp sản phẩm nông nghiệp

Mẫu hợp đồng ủy thác bán hàng

Mẫu thư đồng ý cho phép sử dụng nhãn hiệu

Theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 50 Luật Kế toán 2003, người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Bởi vậy, để khách quan, thuận tiện và chính xác trong quá trình kiểm tra thuế, rất cần thiết phải có sự tham gia trực tiếp của người làm kế toán của công ty.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer