Biểu mẫu Doanh nghiệp

Mẫu quyết định mức lương Tổng giám đốc (Công ty TNHH 2TV)

Mẫu quyết định trích lập quỹ dự phòng công ty

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Mẫu hợp đồng cho mượn nhà ở

Mẫu Công văn về việc thành lập tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Mẫu Đơn đề nghị rút tiền ký quỹ đối với các Trung tâm tư vấn du học được cấp phép trước tháng 7/2016

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Đơn đề nghị công nhận trung tâm ngoại ngữ

Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer