Biểu mẫu Doanh nghiệp

Mẫu công văn xin xác nhận địa chỉ công ty tại UBND

Mẫu giấy giới thiệu của công ty mới nhất năm 2018

Mẫu giấy xác nhận tập sự hành nghề luật sư mới nhất năm 2018

Mẫu biên bản họp HĐQT về thành lập chi nhánh, VPĐD

Biên bản họp HĐTV về thành lập chi nhánh, VPĐD

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VỀ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc chi nhánh

Soạn thảo mẫu quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh

Mẫu quyết định mức lương Tổng giám đốc (Công ty TNHH 2TV)

Mẫu quyết định trích lập quỹ dự phòng công ty

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer