Biểu mẫu Doanh nghiệp

Áp dụng đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán

Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phươn pháp khoán

Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh

Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

MẪU BIÊN BẢN THÔNG QUA HỆ THỐNG LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG 2018 CỦA DN

Biểu mẫu báo cáo tình hình tuân thủ quy định công bố thông tin

Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận số nhà

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer