Biểu mẫu Doanh nghiệp

Mẫu số 03/KK-TNCN: tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú.

Mẫu số: 02/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên - mẫu số 02/TAIN

Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 1/TAIN

Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer