Biểu mẫu Doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng cho thuê thiết bị là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý về việc thuê thiết bị giữa bên thuê và bên cho thuê.

Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

Bên A là một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng tại Việt Nam, có khả năng cung cấp vật liệu xây dựng với số lượng lớn đáp ứng nhu cầu của bên B; Bên B là một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ………….. có nhu cầu về vật liệu xây dựng

Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau

Luật Sao Việt xin cung cấp tới bạn đọc mẫu tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Cơ quan thuế thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát như sau

Luật Sao Việt xin cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sao cho hợp lệ nhất.

Luật Sao Việt xin cung cấp cho bạn đọc mẫu thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo Nghị định số ………/2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer