Mẫu số: 08-MST

(Ban hành kèm theo 

Thông tư 95/2016/TT-

BTC ngày 28/6/2016 của

Bộ Tài chính)

 

 

                                             TỜ KHAI

        ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

            

Doanh nghiệp                                           Tổ chức khác và cá nhân

 

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:                                                            

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm

trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

 

                                                 ……, ngày ……. tháng ….. năm ………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                       Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

HƯỚNG DẪN:

– Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

– Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

– Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer