TÊN CƠ QUAN THUẾ

                    CẤP TRÊN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TÊN CƠ QUAN THUẾ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   RA THÔNG BÁO                                                       -------------         

                       -----------

           Số: ................./TB-...........                                              ............., ngày..........tháng.......năm.........                               

                                                                   THÔNG BÁO

                             Về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử

                                                   Kính gửi: (Họ tên người nộp thuế:….)

                                                         (Mã số thuế của NNT:....)

Sau khi xem xét tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử ngày..../..../20..

Cơ quan thuế thông báo (chấp nhận/không chấp nhận) đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử của đơn vị.

(Trong trường hợp chấp nhận cho phép người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử thì ghi: Tài khoản đã 

được gửi đến hộp thư điện tử của người nộp thuế/điện thoại liên hệ, đề nghị người nộp thuế thực hiện 

khai báo các thông tin liên quan theo nội dung hướng dẫn của cơ quan thuế tại thư điện tử này).

(Trong trường hợp không chấp nhận cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì ghi: 

Cơ quan thuế không chấp nhận người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử). Lý do: (Lý do không chấp nhận).

(Trong trường hợp ủy thác qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế thông báo người 

nộp thuế đăng ký giao dịch sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử). 

(Tên, địa chỉ đăng ký).

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.

 

                                                                         THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA 

                                                                                        THÔNG BÁO

                                                                  (Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế)

 

 

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer