CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật quảng cáo năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các văn bản luật liên quan khác;

Căn cứ nhu cầu, khả năng và sự tự nguyện của các bên

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2016, tại trụ sở Công ty ……………………………., Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ……………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………...

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………………………………………..

Điện thoại: ………………..                             Fax: ……………………………………

Email:    ……………………………                     Website: ……………………………….

Đại diện: ……………………………                    Chức danh: ……………………………

BÊN B: Bà ………………………………………....................................................

Sinh ngày: …………

Chứng minh nhân dân số …………………… do ………………… cấp ngày ……………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc, trao đổi hai bên thống nhất ký Hợp đồng này với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A yêu cầu và Bên B đồng ý tham gia đóng TVC quảng cáo ……………………..cho Bên A, cụ thể như sau:

- Thời lượng TVC: ………………….

- Thời gian dự kiến đóng: ………………………..

- Nội dung kịch bản: đính kèm

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

1. Giá trị Hợp đồng:………………………..VNĐ (Bằng chữ: ……………….. đồng). 

Giá trên đã bao gồm toàn bộ các khoản thuế và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp cho cơ quan nhà nước (nếu có).

2. Các khoản hỗ trợ khác: Không. Bên B sẽ tự túc phương tiện đi lại, ăn, ở trong suốt quá trình thực hiện công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng này.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN     

1. Thời hạn thanh toán: Sau khi Bên B hoàn tất công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng này, Bên A thanh toán toàn bộ số tiền công đã thỏa thuận cho Bên B theo thỏa thuận.

2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc/và chuyển khoản.

3. Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền Việt Nam (VNĐ).

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Đảm bảo hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu và các phương tiện cần thiết khác để Bên B hoàn thành công việc của mình.

b) Cung cấp kịch bản TVC quảng cáo cho Bên B trước giờ quay ít nhất 01 (một) ngày.

c) Thanh toán đầy đủ cho Bên B toàn bộ giá trị Hợp đồng theo thỏa thuận.

d) Yêu cầu Bên B phối hợp chỉnh sửa TVC quảng cáo khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Bên A sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

e) Được sử dụng TVC, hình ảnh, lời nói của Bên B trong TVC đã quay để quảng cáo trên các phương tiện truyền thông mà không bị giới hạn thời gian.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Hoàn thành công việc do mình đảm nhận theo kịch bản TVC do Bên A cung cấp với chất lượng cao nhất.

b) Tuân thủ lịch trình thực hiện công việc do Bên A sắp xếp.

c) Tự chịu trách nhiệm về các khoản thuế và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp cho cơ quan nhà nước (nếu có) liên quan tới Hợp đồng này.

d) Bảo quản trang phục và các phương tiện, đồ dùng … đã được cung cấp cẩn thận và bàn giao lại cho Bên A sau khi hoàn thành công việc.

e) Phối hợp với Bên A để chỉnh sửa TVC quảng cáo khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Bên B sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào.

f) Cam kết việc ký kết Hợp đồng này không tạo ra bất kỳ sự tranh chấp nào về quyền lợi đối với bên thứ ba và Bên B sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.

g) Cam kết không chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng hình ảnh, lời nói, TVC quảng cáo đã quay cho bất kỳ bên thứ ba nào.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Hai bên cam kết hoàn toàn tự nguyện khi ký kết và thực hiện nghiêm túc Hợp đồng này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên. Trường hợp bên nào vi phạm sẽ bị phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị Hợp đồng và bồi thường các thiệt hại liên quan cho bên bị vi phạm.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, hai bên sẽ gặp gỡ để trao đổi cùng giải quyết trên tinh thần thương lượng, hợp tác. Nếu không tự giải quyết được sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. 

3. Hai bên cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến Hợp đồng này, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước yêu cầu.

4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có hiệu lực như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

                          CÁC BÊN KÝ KẾT

                            BÊN A                                                                  BÊN B

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!               

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer