SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ..........
CÔNG TY .................................
---------------------
Số: .../2016/CV-CT
(V/v xin gia hạn thời gian kiểm tra thuế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------------
 
Hà Nội, ngày ...  tháng ...  năm 2016
 
                                                           Kính gửi:  Chi cục thuế ..........................................
 
Doanh nghiệp chúng tôi là: CÔNG TY .....................................................
Trụ sở chính: ................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ........................................do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư ...........................cấp ngày ....../...../............
Chúng tôi xin trình bày với Quý Chi cục một việc như sau:
Từ khi hoạt động cho đến nay, Công ty ................................. luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động của Công ty và luôn thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Ngày ...../...../.............., Công ty chúng tôi nhận được Quyết định số ............/QĐ-CCT ngày .../.../.......... về việc kiểm tra thuế tại doanh nghiệp chúng tôi. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Công ty chúng tôi không thể đáp ứng các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra thuế của cơ quan thuế, cụ thể:
  • Kế toán của Công ty chúng tôi đang trong thời gian nghỉ sinh theo chế độ thai sản của pháp luật.
  • Giám đốc công ty (người đại diện theo pháp luật) hiện đang đi vắng.
Theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 50 Luật Kế toán 2003, người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Bởi vậy, để khách quan, thuận tiện và chính xác trong quá trình kiểm tra thuế, rất cần thiết phải có sự tham gia trực tiếp của người làm kế toán của công ty.
Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 80 Luật quản lý thuế năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2012, 2014): “1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
c) Gia hạn kiểm tra trong trường hợp cần thiết;”
Bởi vậy, bằng công văn này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý Chị cục gia hạn thời gian kiểm tra thuế tại công ty chúng tôi.
Thời gian đề nghị gia hạn: đến ngày ......../......./....................
Công ty chúng tôi cam kết sự trung thực về các thông tin kể trên và sẽ hợp tác tốt nhất với quý chi cục tại thời điểm kiểm tra thuế. Kính mong Quý Chi cục tạo điều kiện giúp đỡ Công ty cổ phần kinh doanh vật liệu và thiết bị công nghiệp Việt.       
Trân trọng!
Tài liệu gửi kèm theo:
Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản;
Giấy ra viện;
Giấy khai sinh;
Hợp đồng lao động của kế toán
Nơi nhận:
- Như trên;
Lưu CT

 

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900 6243. Các Luật sư chuyên môn Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer