CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân quận/huyện……..

- Ủy ban nhân dân xã/phường ………

 

Tên tôi là: …………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………(ghi theo sổ hộ khẩu).

Tôi làm đơn này đề nghị UBND quận/huyện …………….cấp lại Giấy chứng nhận số nhà cho gia đình tôi (lý do đề nghị cấp lại): bị mất

Nội dung trên Giấy chứng nhận:

Tên chủ sử dụng: ……………………………………………………………..

Địa chỉ cũ: ……………………………………………………………………

Địa chỉ mới: ………………………………………………………………….

 

Vậy tôi làm đơn này đề nghị UBND quận/huyện …………….cấp Giấy chứng nhận số nhà cho gia đình tôi theo đúng nội dung trên./.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn

Xác nhận của UBND xã/phường ………..

                    ……, ngày  ...  tháng  ...  năm 2017

 

 

 

                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer