Biểu mẫu Doanh nghiệp

Thông báo không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế mẫu số 07/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt,tiện chậm nộp tiền phạt cho....(tên người nộp thuế).. của Thủ Tướng Chính Phủ mẫu số 06/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt cho ...(tên người nộp thuế) của Bộ trưởng Bộ Tài chính mẫu số 05/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt cho ...(tên người nộp thuế) của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh/tp... mẫu số 03/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/1/2013 của Bộ Tài chính).

Doanh nghiệp cam kết: 1/ Chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung kê khai. 2/ Đã giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng pháp luật về lao động (chỉ cam kết trong trường hợp có phát sinh lao động).

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt nộp chậm, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp phạt cho (tên người nộp thuế) mẫu số 04/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu hợp đồng giao khoán

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế mẫu số 02/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế mẫu số 01/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU - Vốn là một vấn đề đau đầu với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải. Thông qua bài viết và file đính kèm Luật Sao Việt xin gửi đến mọi người những định hướng căn bản nhất về việc tính chi phí xăng dầu trong doanh nghiệp.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer